Mickey Lemle

Mezi mnohokrát oceněné dokumenty producenta a režiséra Mickey Lemleho patří: ODVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE (THE OTHER SIDE OF THE MOON); NAŠE PLANETA ZEMĚ (OUR PLANET EARTH); SOUCÍTĚNÍ V EXILU: Příběh 14. dalajlamy ( COMPASSION IN EXILE: The Story of The 14th Dalai Lama); SPĚCHEJ POMALU: Cesta Sira Laurense Van der Posta (HASTEN SLOWLY: The Journey of Sir Laurens Van der Post ); RAM DASS, DIVOKÁ MILOST (RAM DASS, FIERCE GRACE), který časopis Newsweek označil za jeden z „pěti nejlepších faktografických filmů roku 2002“; a POSLEDNÍ DALAJLAMA? Posledních 20 let je Lemle předsedou správní rady Tibetského fondu. Časopis UTNE READER nazval Mickey Lemleho „Mužem ducha biografů (Cinemas Soul Man); jedním ze 40 umělců, kteří otřásají světem“.